Cases > Kredietbank Rotterdam

Wij zijn de Kredietbank Rotterdam (KBR) We bieden schulddienstverlening aan Rotterdammers. Een groot deel van ons publiek heeft onjuiste verwachtingen daarover. Wij willen de juiste verwachting scheppen. ‘Zelfredzaamheid’ van de klant speelt een grote rol.

Kredietbank Rotterdam

Service Roadmap

Service Road Map

Heldere leidraad voor contact met uw publiek en partners. Inclusief communicatiemiddelen, contactmomenten, gedrag en houding naar klanten.

> Lees meer over service road map

Related Cases